Hvordan fastsættes der en valutakurs ved en valuta transaktion. Det kan både være når vi taler om overførsler via din netbank, onlinebetaling med kreditkort på nettet, vekselkursen, eller rettere valuta-kurs, i banken, eller ved anvendelse af dit kreditkort i udlandet.

På en given bankdag anvender banken typisk valutakursen kl. 15.00 samme dag, ved transaktioner foretaget hel op til kl. 14.00 samme dag. Det vil sige at du kender ikke valuta kursen på den overførsel du laver med netbank, da den jo først bliver aktuel senere end du foretager transaktionen. Det kan derfor være meget afgørende for dig at hold skabt øje med valutakursen på den dag som du skal lave din overførsel på. Den amerikanske dollar har i den senere tid haft en meget svingende valuta-kurs og kan betyde en anselig ekstraomkostning hvis du vælger det forkerte tidspunkt.

Rådet til dig er at konsulterer din bank og høre hvad deres valutakurspolitik er. Når det er klarlagt kan du følge kursen på dagen for din transaktion og vente med at foretage din valutaoverførsel til det tidspunkt som banken har angivet som det seneste tidspunkt for transaktionen. Dermed har du en langt bedre mulighed for at få en ubehagelig overraskelse ved stigning i valutakursen.

Filed under: Aktiehandel

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!